Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Posts tagged "Russian culture"

Рецензия на книгата “Руската култура” на академик Д. Лихачов

АКАД. ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ. РУСКАТА КУЛТУРА. ПРЕВОД ОТ РУСКИ МАРИЯ ПЕТКОВА. СОФИЯ: «ИЗТОК-ЗАПАД», 2018. – 478 С. Р.В. Лесневска e-mail: rlesnevska@gmail.com Анотация: В рецензията се разглежда новоиздадената книга «Руската култура» на акад. Д.С. Лихачов в превод на български език. Коментират се очерците, представени в книгата, които са тясно свързани с проблемите на нравствеността, морала

Top