Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Posts tagged "БАН"

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019, ИБЕ БАН, 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019 «ГРАМАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ В СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ» ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»  ИБЕ БАН «ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН» 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 14 ДОКЛАДА    Ключови думи: българска граматика, граматична категория, триелемента граматична система, турски заемки в български език, Балкански езиков съюз, Европейски езиков съюз, Балан, машинен превод, формална граматика, компютърна лингвистика     На 17 октомври

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИБЕ БАН 14 – 15 МАЙ 2019 СОФИЯ БАН

На 14 – 15 май 2019 г. в зала «Проф. Марин Дринов» на БАН се състоя Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин», посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. В конференцията взеха участие 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия. Конференцията

НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ

На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещанието на

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ ОБЩОАКАДЕМИЧЕСКИ СЕМИНАР «АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА» 2018

На 31 октомври 2018 г. в Големия салон на БАН се състоя Тържествено събрание, посветено на 1 ноември – Деня на народните будители и българските учени. Председателят на СУБ, проф. д.б.н. Диана Петкова откри събранието. Бяха връчени отличия от Конкурса на СУБ`2018 за научни постижения в защитени дисертации. Програмата на събранието: Музикален

Представяне на «Речник на народната духовна култура на българите» в БАН, София 2018

На 27 юни 2018 г. в Големия салон на БАН, София, се състоя представянето на «Речник на народната духовна култура на българите». Книгата бе представена от Лорета Пушкарова – директор на издателство «Наука и изкуство», чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев, проф. Мария Китанова, доц. Палмира Легурска и проф. Анатол Анчев.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА», 23.11.2017, СУБ

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ  ПО  ЕТИКА БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ   На 23 ноември 2017 год. в Големия салон на БАН, София, се проведе научна конференция на тема: «Наука  и  лъженаука – борба  в  името  на  истината». Председателят на Комисията по етика, чл.-кор. проф.  Мария Попова откри конференцията. Тя подчерта, че

ДЕНЬ НАРОДНЫХ БУДИТЕЛЕЙ И БОЛГАРСКИХ УЧЕНЫХ – СУБ

Торжественное собрание, посвященное 1-ому ноябрю – Дню народных будителей и болгарских ученых, организованное Союзом ученых Болгарии (СУБ), состоялось 30 ноября 2017 г. в Большом салоне Болгарской академии наук в Софии. Открыла и вела собрание Председатель Союза ученых Болгарии, профессор Диана  Петкова. Она зачитала текст поздравления с Днем народных будителей и

Top