Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 75-АТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 30 ОКТОМВРИ 2019 Г., СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СОФИЯ

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 75-АТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 30 ОКТОМВРИ 2019 Г., СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СОФИЯ

На 30 октомври 2019 г. в Голямата зала на Столична община се състоя Тържествено събрание, посветено на 75-ата годишнина от създаването на Съюза на учените в България. Събранието бе открито от Председателя на СУБ – проф. Диана Петкова. Прозвуча музикален поздрав от Милена Великова,  д-р по педагогика – СУ «Св. Климент Охридски». Проф. Диана Петкова произнесе тържествено слово, в което изтъкна, че СУБ е най-голямата национална, професионална, неправителствена организация, обединяваща българските учени.  СУБ е учреден на 30 октомври 1944 г. Проф. Петкова подчерта, че в навечерието на Деня на народните будители и българските учени – най-светлия български празник, с признателност си спомняме за учените с принос за създаването и развитието на съюза, такива като Асен Хаджиолов, проф. Георги Павлов, акад. Кирил Братанов, акад. Любомир Илиев, чл.кор. Александър Янков, проф. Иван Матев и др. С голям принос за развитието на съюза в наши дни е акад. Дамян Дамянов, който беше председател на СУБ от 1998 до 2015 г.
Президентът на Република България г-н Румен Радев произнесе приветствено слово, в което заяви, че Съюзът на учените в България  е израз на вековния стремеж на българския народ към просвещение. Той изтъкна, че съюзът е наложил високите стандарти и морал в науката като норма. Съюзът е образец на всички български научни институции, като служи всеотдайно и отговорно на нацията чрез наука и образование, изграждайки демократично общество. Дейността му е основата на българската икономика.  Съюзът се ползва с голям авторитет в чужбина. Президентът завърши соловото си с «Честит празник и на добър час!». Държавният глава Радев връчи почетния знак на президента на РБ на председателя на Съюза на учените в България проф. Диана Петкова по повод 75-годишнината от създаването на съюза и за цялостния принос на организацята за развитието на науката и образованието у нас. Проф. Диана Петкова благодари за наградата.

 

 

Бяха поднесени официални поздравления. Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев прочете заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева. Тя изрази задоволство, че жена-изследовател е председател на съюза, и изтъкна, че нейната първа статия е публикувана  в списание «Наука» – издание на СУБ. Зам.-министърът К. Ангелиева благодари на отговорния секретар на списанието Пенка Лазарова за нейния всеотдаен труд и професионализъм при списването и издаването на «Наука».
Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски произнесе приветствено слово. Той изтъкна, че СУБ е основен партньор на БАН в добри и тежки минути в тясно сътрудничество с висшите училища. Основен приоритет на БАН и СУБ е задачата, науката и образованието да вървят заедно. Акад. Ревалски завърши словото си с «Да Ви е честит празника и на Многая лета!».
В своето приветствено слово председателят на Селскостопанската академия проф. Мартин Бабов подчерта, че една от основните задачи на българските учени е опазването на околната среда, за което трябва да се обърне внимание на развитието на биологията.
Бяха зачетени и поздравителните адреси на ректори от висшите училища, на директора на вестник «Аз-буки» д-р Надя Барух и др.
Известният историк Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания – БАН)  произнесе слово «Съюзът на учените в България – науката и обществото». В доклада си Н. Поппетров проследи историята на създаване и развитие на съюза, подчертавайки неговата водеща роля в популяризирането на научните знания. Голямо постижение на съюза е създаването на секции и клонове в цялата страна. Беше изтъкнато успешното развитие на техническата, медицинската и военната секции, а също така на туристическата секция. Н. Поппетров подчерта голямото значение на спис. «Наука» за разпространяване на научните знания. Той изтъкна и ролята на Комисията по етика към СУБ, която през 2014 – 2017 г., под ръководството на нейния председател – чл.-кор. проф. Мария Попова,  инициира четири научни конференции и издаде книга, посветена на плагиатството в науката като лъженаука. 
След доклада на Н. Поппетров бяха връчени отличията от Конкурса на СУБ` 2019. Проф. Д. Петкова представи номинираните в Конкурса за високи научни постижения: в монографии – хуманитарни науки:  доц. д-р Благовеста Иванова (ВСУ«Л. Каравелов»); естествени науки: проф. д.м.н. Анжела Славова-Попиванова; обществени науки: Авторски колектив от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна; в дисертации – химически науки: д-р Радостина Иванова        (Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН); грамота и предложение за награда на фондация «Еврика» за дисертация получава д-р Иванка Петрова-Дойчева от Института по механика – БАН.
В края на събранието за активна дейност в съюза акад. Дамян Дамянов, акад. Ячко Иванов, проф. Николина Огненска и чл.-кор. Мария Попова бяха обявени за почетни членове на съюза, като проф. Д. Петкова им връчи почетни грамоти и значки на СУБ.
Тържественото събрание по случай 75-годишнината от създаването на СУБ, проведено на 30 октомври 2019 г. в Столичната община, бе поредното запомнящо се събитие по случай юбилея на съюза.
Top