Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА», 23.11.2017, СУБ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА», 23.11.2017, СУБ

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ  ПО  ЕТИКА
БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ
 
На 23 ноември 2017 год. в Големия салон на БАН, София, се проведе научна конференция на тема: «Наука  и  лъженаука борба  в  името  на  истината». Председателят на Комисията по етика, чл.-кор. проф.  Мария Попова откри конференцията. Тя подчерта, че това е четвъртата по ред конференция, инициирана от Комисията по етика към СУБ. През 2014 г. се провежда първата конференция «Плагиатството в науката», през 2015 г. – втората на тема «Състояние на критиката в научната сфера», през следващата 2016 г.  третата – «Проблеми при реферирането на българските научни издания». Приветствие поднесе Председателят на Съюза проф. Диана Петкова. Обръщение към участниците в конференцията направи проф. Станислав Станилов, член на Комисията по наука и образование към Народното Събрание.
Председатели на сутрешното заседание бяха проф. Мария Попова и доц. Светлана Питкевич, със секретар гл. ас. Екатерина Петкова. Заседанието беше открито с доклада на доц. Евгения Русинова «Псевдонауката – съучастник на паранауката». Тя коментира белезите на псевдонауката: цитатничество, плагиатство, наукообразен език, открита просторечна реклама, препратки към етимологията и т.н. Проф. Стойко Стойков изнесе доклад на тема «Наука и лъженаука в сектора за сигурност». Той запозна аудиторията с проблемите на Закона за висшето образование, връзките между управлението и науката. След доклада на доктор по филология Орлин Стефанов «Аристотел и Сервантес в кривото огледало на лъженауката», интерес предизвика докладът на проф. Румен Ваташки   «Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов». Д-р Иванка Златарска привлече вниманието с доклада си «Лъженауката в биологичните   науки, хранителната среда и диагностиката в медицината». Красимира Кръстева, доктор по ветеринарна медицина, изнесе доклада  «Наука, псевдонаука, лъженаука и ненаучни, неетични практики във ветеринарномедицинската наука», изтъквайки «многото лица» на псевдонауката, едно от които е корупцията. Участие взе с доклад  представителят на университета в Митровица, Косово – Лорике Салиху на тема химически технологии. След изнесените доклади беше открита дискусия. Проф. Байко Байков се изказа за проблемите в екологията и екотоксикологията, Александър Карастоянов – за проблемите във физиката, Милка Василева  – за проблемите в психологията и педагогиката.
Председатели на следобедното заседание бяха доктор по филология Миглена Михайлова и гл. ас. Кристияна Симеонова, секретар – филолог Адриана Христова. Следобедното заседание беше открито с интересния доклад на Николай Поппетров  «Академичната история и паранаука: възможност за решаване на проблема». Следващият доклад беше посветен на тракологията: д-р Йордан Илиев  «Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията». Доц. Димитрина Лесневская запозна аудиторията с псевдолингвистиката и борбата с нея, като изнесе доклад на тема  «Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика)». За Царичинската дупка говори доц. Руслан Костов в своя доклад  «За „Царичинската дупка“ – един „африкански професор“ и нищетата на някои властимащи и управляващи». Интерес предизвика докладът на докторанта Николай Янков «Понятието „оренда“ в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология». Проф. Симеон Василев  изнесе доклад за лъженауката и висшето образование – «Лъженаука, псевдонаука и качество на висшета образование (Една нова трактовка на понятието „псевдонаука“). Доц. Милен Замфиров привлече вниманието с интересната тема за «индиговите» деца: . «„Индиговите“  деца в специалната педагогика».  Последва оживена обща дискусия, в рамките на която се определиха основните пътища за борбата на науката с лъженауката в името на истината.
Проф. Мария Попова обобщи изводите от изслушаните 14 доклада и закри конференцията с пожелание за нови срещи.    

Д. Лесневская

 

Top