Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Posts tagged "ИБЕ"

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019, ИБЕ БАН, 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

VI ФОРУМ «БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА» 2019 «ГРАМАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ В СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ» ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»  ИБЕ БАН «ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН» 17 ОКТОМВРИ 2019, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 14 ДОКЛАДА    Ключови думи: българска граматика, граматична категория, триелемента граматична система, турски заемки в български език, Балкански езиков съюз, Европейски езиков съюз, Балан, машинен превод, формална граматика, компютърна лингвистика     На 17 октомври

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИБЕ БАН 14 – 15 МАЙ 2019 СОФИЯ БАН

На 14 – 15 май 2019 г. в зала «Проф. Марин Дринов» на БАН се състоя Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин», посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. В конференцията взеха участие 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия. Конференцията

НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ

На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещанието на

Top