Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Posts tagged "България"

Мангачев П. Документална история на руските бежанци в България (1919-1944). В 2-х т. София, 2015

Мангачев П. Документальная история  русских беженцев в Болгарии (1919--1944). В 2-х т. София: Колбис, 2015, Т.1-248 с., Т.2- 199 с. Mangachev P. "Documentary History of Russian Refugees in Bulgaria (1919-1944)" In two V. Sofia: Kolbis, 2015, Т.1-248 p., Т.2- 199 p. Представяме Ви труда на известния български журналист и историк Петко Мангачев. Представеният труд е

Top