Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника (Page 2)

XIII МАЙСКИ СРЕЩИ НА СЛАВЯНСКИТЕ ТВОРЦИ «СВЯТО СЛОВО»,14 – 17 МАЙ 2019 Г., БУРГАС, БЪЛГАРИЯ

Недялкова Наталия Дмитриевна преводач, писател, журналист  Бургаска писателска общност Съюз на рускоезичните писатели в България Съюз на преводачите в България България, гр. Бургас e-mail: nnata@abv.bg   Свято слово събра славянските творци в Бургас. Творци от четири славянски държави (Русия, Северна Македония, Черна гора, България) представиха поетичното си творчество, обмениха идеи и се вдъхновиха за нови проекти и книги

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИБЕ БАН 14 – 15 МАЙ 2019 СОФИЯ БАН

На 14 – 15 май 2019 г. в зала «Проф. Марин Дринов» на БАН се състоя Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин», посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. В конференцията взеха участие 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия. Конференцията

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ», 10 МАЯ 2019 Г., UNIDO, ВЕНА, АВСТРИЯ

10 мая в Международном центре ООН в Вене (United Nations Industrial Development Organization) был проведен Круглый стол на тему «Русский язык как глобальный», в котором приняли участие преподаватели из 13 стран: Австрии, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Израиля, Италии, Кыргызстана, Ливана, Молдовы, Польши,России, Турции, Швейцарии. Организаторами являлись известный  австрийский методист в области

XIV КОНГРЕСС МАПРЯЛ «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ», 29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2019 ГОДА, Г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

Трегубова Лидия Семеновна кандидат педагогических наук, доцент Московский городской педагогический университет Россия, г. Москва e-mail: tregubova.l@mail.ru   С 29 апреля по 3 мая 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане состоялся XIV Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) «Русское слово в многоязычном мире». Организаторами Конгресса выступили Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),

НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ

На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещанието на

57-ОЕ СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ, БЕЛГРАД, 2019

Ключевые слова: симпозиум, слависты, Сербия, славянские языки, славистика, стилистика, когнитивная лингвистика, фразеология, культурный концепт, терминология, литературоведение, перевод, лингводидактика, эколингводидактика   С 4 по 5 февраля 2019 г. на Филологическом факультете Белградского университета состоялось 57-е Собрание славистов Сербии «Славянские языки и литературы в современном диалоге культур». Собрание проходило в форме национального симпозиума с международным

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКАТА АКСИОЛОГИЯ“– ИБЕ БАН, СОФИЯ, 21-22 ноември 2018

На 21 и 22 ноември 2018 г. в Института за български език към БАН, София, се проведе интересно научно събитие. Това бе Кръглата маса на тема „Поглед към славянската аксиология”. Тази кръгла маса е част от научната програма на проекта „Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните ценности в

Top