Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА “РУСКАТА КУЛТУРА” НА АКАД. Д.С. ЛИХАЧОВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА “РУСКАТА КУЛТУРА” НА АКАД. Д.С. ЛИХАЧОВ

20 марта 2018 года в Русском культурно-информационном центре в Софии прошла презентация книги «Руската култура» («Русская культура», 2000 г.) академика Д.С. Лихачева в болгарском переводе. Этот фундаментальный труд о русской культуре был предоставлен болгарской общественности известным переводчиком Марией Петковой.

На 20 март 2018 г. в Руския културно-информационен център в София се проведе презентация на книгата «Руската култура» на академик Д.С. Лихачов, преведена на български език. Този фундаментален труд за руската култура достига до българската общественост благодарение на превода на известната преводачка Мария Петкова.

Книгата бе представена от проф. Аксиния Джурова. Това е последният труд на академик Д.С. Лихачов, в която е направена равносметка на всестранно изследваната хилядолетна руска култура. Той отстоява хуманистическата концепция на единното културно пространство, като обосновава европейската ориентация на руската култура. Проф. Джурова изтъкна големия принос на академика за развитието на българската наука и култура. Калина Канева – журналист, русист, посветила живота си на изследването и развитието на българо-руските връзки, разказа за своите срещи с Лихачов и за своя труд «Симетрия на времето», съдържащ разговори и писма с академика. В словото си преводачката Мария Петкова изтъкна значението на този труд, като го приравни с Библията. Тя благодари на българските преводачи, културолози и други специалисти от различни сфери – архитектура, изкуство, история, философия – за помощта им при превода. Изказалите се представители от различни сфери, подчертаха значимостта на дадения труд в български превод за историческата памет и приемственост между руската, бългаската и европейските култури.

Радослава Лесневска
Top