Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Новости > Новая литература > ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА «ОТКРАДНАТАТА ПОБЕДА» ОТ ИВАН ВЪЛОВ – СОФИЯ, 2018

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА «ОТКРАДНАТАТА ПОБЕДА» ОТ ИВАН ВЪЛОВ – СОФИЯ, 2018

На 13 ноември 2018 г. в Руския културно-информационен център (РКИЦ), София, се състоя представяне на второто, допълнено издание на книгата «Открадната победа» от Иван Вълов. Новото издание е посветено на 140-годишнината от Руско-турската Освободителна война (1877-1878 г.).
Представянето премина при голям интерес и пълна зала. Присъстваха членове на Съюза на българските писатели (СБП), Съюза на българските журналисти (СБЖ), представители на посолството на Руската Федерация в България, РКИЦ, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, видни общественици и културни дейци.
Станка Шопова, председател на Фондация «Устойчиво развитие за България», откри събитието и даде думата на автора на книгата. Иван Вълов разказа за дългия път, който е извървял при събиране на архивни документи за Руско-турската война 1877–1878 г., на която е посветена неговата книга «Откраднатата победа». Повече от четвърт век той е събирал материал и книгата му е образец на художествената документалистика. Вълов подчерта огромната роля на граф Н. П. Игнатиев за свободата на България.
Иван Вълов е член на СБП, СБЖ и на Съюза на учените в България, носител на «Златното перо» на СБЖ. Той е утвърден български белетрист, художествен документалист,  като добре известни са книгите му «Познатите – непознати» (2013 г.), «Реката. 70 години с въдица» (2016 г.) и много други.
Редакторката на «Откраднатата победа» Стоянка Митева подчерта преимуществата на художествената документалистика, каквато по съдържание представлява книгата, пред историческото изследване. Тя прочете няколко фрагмента от книгата.
Литературният критик Пенко Чернаев направи задълбочен литературен анализ на книгата. Той подчерта, че в резултат на дългогодишни сериозни проучвания авторът е успял да представи «цялостната картина на войната, особено нейната невидима, малко позната страна – дипломатическите ходове, интригите между държавите, шпионажа…».
Чернаев изтъкна основната теза на книгата: Руско-турската война е справедлива, освободителна война.
Литературният критик и журналист Благовеста Касабова се изказа за спецификата на жанра «художествена документалистика» и за достойнствата на книгата «Откраднатата победа».
Алексей Новосьолов, съветник по културата в посолството на Руската федерация  в България, поздрави Иван Вълов за забележителната му книга.
Иван Вълов бе сърдечно поздравен от своите колеги и приятели. Бяха отправени много пожелания. 
Станка Шопова, председател на Фондация «Устойчиво развитие за България» – издателя на книгата «Откраднатата победа», също получи много поздравления и пожелания.
ВЪЛОВ И. ОТКРАДНАТАТА ПОБЕДА. – СОФИЯ, 2018: ИЗД.: «ФОНДАЦИЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ», ВТОРО ИЗДАНИЕ. – 367 С.

 Димитрина Лесневска

Читайте дальше

Болгарский мир Любена Каравелова и Россия – комментарии Виктора Косика Руският специалист по балканска история, доктор по историческите науки в Руската Академия на науките (РАН) в Москва Виктор Косик коментира своята статия "Българският свят на Любен Каравелов и Русия", публикувана в сборника "Славяни и Русия", Москва 2017 г. Косик е специалист по делото на българския ...
ШИЦЗЭН ХУАН И ДР. ШЕСТИЯЗЫЧНЫЙ РАЗГОВОРНИК-СПРАВОЧНИК ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТАКТАМ. Уважаемые читатели журнала "Русистика без границ"! «Шестиязычный разговорник-справочник по международным контактам» составлен для удовлетворения потребностей международных контактов на различных языках – китайском, английском, русском, французском, немецком и японском языках. Данный справочник с...
Рецензия на книгу “ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ В КОЛОМЕНСКОМ: АРХИТЕКТУРА, АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ.”, 2013, А.Л. БАТАЛОВ, Л.А. БЕЛЯЕВ.... Лесневска Радослава Владиславова аспирант Воронежский государственный технический университет Россия, г. Воронеж Lesnevska Radoslava Vladislavova Postgraduate student Voronezh State Technical University Russia, Voronezh Лесневска Димитрина Спасова доктор филологии, доцент ...
Рецензия на книгата “Руската култура” на академик Д. Лихачов АКАД. ДМИТРИЙ ЛИХАЧОВ. РУСКАТА КУЛТУРА. ПРЕВОД ОТ РУСКИ МАРИЯ ПЕТКОВА. СОФИЯ: «ИЗТОК-ЗАПАД», 2018. – 478 С. Р.В. Лесневска e-mail: rlesnevska@gmail.com Анотация: В рецензията се разглежда новоиздадената книга «Руската култура» на акад. Д.С. Лихачов в превод на български език. Коментират се очер...
История Балкан: На переломе эпох (1878–1914 гг.). М., 2017. 504 с. В конце 2017 г. Институт славяноведения РАН выпустил заключительную четвертую и последнюю книгу  из серии «История Балкан в Новое время». Вышедшая с подзаголовком «На переломе эпох», она охватывает 1878—1914 гг. и структурно разделена на две части, точнее, эпохи – эпоха Берлинского конгресса и эпоха...
Мазырин А., священник, Кострюков А.А. Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в ХХ веке. М.: ПСТГУ. 2017. – 376 с.... Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва) издал монографию «Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской Церквей в ХХ веке». Авторами книги являются доктор церковной истории иерей Александр Мазырин и доктор исторических наук А.А. Кострюков. Монография отражает проб...
ШИЦЗЭН ХУАН И ДР. КРАТКИЙ РУССКО-КИТАЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. ПЕКИН: «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», 1987. – 1351 С.... Уважаемые читатели журнала "Русистика без границ"! «Краткий русско-китайский научно-технический словарь» предназначен в первую очередь для преподавателей и студентов научно-технических вузов,  а также для всех, занимающихся изучением русского языка. Он может служить настольным справочным посо...
С.А. Шульц . Поэма Гоголя «Мертвые души»: внутренний мир и литературно-философские контексты. – 2017. Санкт-Петербург: Алетейя. – 287 с.... Уважаемые читатели журнала «Русистика без границ»! Представляем презентацию монографии С.А. Шульца «Поэма Гоголя «Мертвые души»: внутренний мир и литературно-философские контексты». Шульц  Сергей Анатольевич  – доктор  филологических наук.  Его  сфера научных интересов — мифопоэтика и историческая ...
Top