Примите участие со статьей
Вы здесь
Начало > Хроника > НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА», 23.11.2017, СУБ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА», 23.11.2017, СУБ

СЪЮЗ  НА  УЧЕНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ  ПО  ЕТИКА
БЪЛГАРСКА  АКАДЕМИЯ  НА  НАУКИТЕ
 
На 23 ноември 2017 год. в Големия салон на БАН, София, се проведе научна конференция на тема: «Наука  и  лъженаука борба  в  името  на  истината». Председателят на Комисията по етика, чл.-кор. проф.  Мария Попова откри конференцията. Тя подчерта, че това е четвъртата по ред конференция, инициирана от Комисията по етика към СУБ. През 2014 г. се провежда първата конференция «Плагиатството в науката», през 2015 г. – втората на тема «Състояние на критиката в научната сфера», през следващата 2016 г.  третата – «Проблеми при реферирането на българските научни издания». Приветствие поднесе Председателят на Съюза проф. Диана Петкова. Обръщение към участниците в конференцията направи проф. Станислав Станилов, член на Комисията по наука и образование към Народното Събрание.
Председатели на сутрешното заседание бяха проф. Мария Попова и доц. Светлана Питкевич, със секретар гл. ас. Екатерина Петкова. Заседанието беше открито с доклада на доц. Евгения Русинова «Псевдонауката – съучастник на паранауката». Тя коментира белезите на псевдонауката: цитатничество, плагиатство, наукообразен език, открита просторечна реклама, препратки към етимологията и т.н. Проф. Стойко Стойков изнесе доклад на тема «Наука и лъженаука в сектора за сигурност». Той запозна аудиторията с проблемите на Закона за висшето образование, връзките между управлението и науката. След доклада на доктор по филология Орлин Стефанов «Аристотел и Сервантес в кривото огледало на лъженауката», интерес предизвика докладът на проф. Румен Ваташки   «Нови документи за откраднатия сборник с проповеди на архимандрит проф. Павел Стефанов». Д-р Иванка Златарска привлече вниманието с доклада си «Лъженауката в биологичните   науки, хранителната среда и диагностиката в медицината». Красимира Кръстева, доктор по ветеринарна медицина, изнесе доклада  «Наука, псевдонаука, лъженаука и ненаучни, неетични практики във ветеринарномедицинската наука», изтъквайки «многото лица» на псевдонауката, едно от които е корупцията. Участие взе с доклад  представителят на университета в Митровица, Косово – Лорике Салиху на тема химически технологии. След изнесените доклади беше открита дискусия. Проф. Байко Байков се изказа за проблемите в екологията и екотоксикологията, Александър Карастоянов – за проблемите във физиката, Милка Василева  – за проблемите в психологията и педагогиката.
Председатели на следобедното заседание бяха доктор по филология Миглена Михайлова и гл. ас. Кристияна Симеонова, секретар – филолог Адриана Христова. Следобедното заседание беше открито с интересния доклад на Николай Поппетров  «Академичната история и паранаука: възможност за решаване на проблема». Следващият доклад беше посветен на тракологията: д-р Йордан Илиев  «Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията». Доц. Димитрина Лесневская запозна аудиторията с псевдолингвистиката и борбата с нея, като изнесе доклад на тема  «Съвременни концепции на любителската лингвистика (псевдолингвистика)». За Царичинската дупка говори доц. Руслан Костов в своя доклад  «За „Царичинската дупка“ – един „африкански професор“ и нищетата на някои властимащи и управляващи». Интерес предизвика докладът на докторанта Николай Янков «Понятието „оренда“ в контекста на българския национализъм и новата патриотична митология». Проф. Симеон Василев  изнесе доклад за лъженауката и висшето образование – «Лъженаука, псевдонаука и качество на висшета образование (Една нова трактовка на понятието „псевдонаука“). Доц. Милен Замфиров привлече вниманието с интересната тема за «индиговите» деца: . «„Индиговите“  деца в специалната педагогика».  Последва оживена обща дискусия, в рамките на която се определиха основните пътища за борбата на науката с лъженауката в името на истината.
Проф. Мария Попова обобщи изводите от изслушаните 14 доклада и закри конференцията с пожелание за нови срещи.    

Д. Лесневская

 

Читайте дальше

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИБЕ БАН 14 – 15 МАЙ 2019 СОФИЯ БАН На 14 – 15 май 2019 г. в зала «Проф. Марин Дринов» на БАН се състоя Международната годишна конференция на Института за български език «Проф. Любомир Андрейчин», посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките. В конференцията взеха участие 120 учени от България, Европ...
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ», 10 МАЯ 2019 Г., UNIDO, ВЕНА, АВСТРИЯ 10 мая в Международном центре ООН в Вене (United Nations Industrial Development Organization) был проведен Круглый стол на тему «Русский язык как глобальный», в котором приняли участие преподаватели из 13 стран: Австрии, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Израиля, Италии, Кыргызстана, Ливана,...
XIV КОНГРЕСС МАПРЯЛ «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ», 29 АПРЕЛЯ – 3 МАЯ 2019 ГОДА, Г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН Трегубова Лидия Семеновна кандидат педагогических наук, доцент Московский городской педагогический университет Россия, г. Москва e-mail: tregubova.l@mail.ru   С 29 апреля по 3 мая 2019 года в столице Казахстана Нур-Султане состоялся XIV Конгресс Международной ассоциации преподавател...
НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“ ЗА 2018 Г., ИБЕ БАН, СОФИЯ На 18 февруари 2019 г. в Големия салон на БАН се проведе тържественото връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев” за 2018 г. Събитието се организира от Института за български език към БАН и Националния дарителски фонд „13 века България”. Тези награди са учредени в изпълнение на завещ...
57-ОЕ СОБРАНИЕ СЛАВИСТОВ СЕРБИИ, БЕЛГРАД, 2019 Ключевые слова: симпозиум, слависты, Сербия, славянские языки, славистика, стилистика, когнитивная лингвистика, фразеология, культурный концепт, терминология, литературоведение, перевод, лингводидактика, эколингводидактика   С 4 по 5 февраля 2019 г. на Филологическом факультете Белградского у...
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПОГЛЕД КЪМ СЛАВЯНСКАТА АКСИОЛОГИЯ“– ИБЕ БАН, СОФИЯ, 21-22 ноември 2018 На 21 и 22 ноември 2018 г. в Института за български език към БАН, София, се проведе интересно научно събитие. Това бе Кръглата маса на тема „Поглед към славянската аксиология”. Тази кръгла маса е част от научната програма на проекта „Езикова и етнокултурна динамика на традиционните и нетрадиционните...
ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018 В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, 8 – 10 ноември 2018 г. От 8 до 10 ноември в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се проведе Международна юбилейна научна конференция „Паисиеви четения 2018”. Конференцията бе организирана от Филологическия факултет и бе посветена на 45-годишнината от изучаването на филологии в университета. Конференцията бе впечат...
Международна научна конференция “Българистиката по света. Филологията у дома”, Благоевград, 26-27 октомври 2018 г.... На 26 – 27 октомври 2018 г. в Благоевград бе проведена Международната научна конференция «Българистиката по света, филологията у дома», организирана от Югозападния Университет «Неофит Рилски». В конференцията взеха участие 90 специалиста от България, Белгия, Гърция, Италия, Полша, Словакия и Чехия. ...
Top